DRAČIA PERLA - Lucius

Monika podišla k Nine s úškrnom, ktorý hovoril sám za seba. Mala radosť z toho, že Rena vytočila, bola totiž stále podnapitá. Na chrbte priam cítila jeho naštvaný pohľad a nemohla sa neusmievať.

Vtom začula Olyho pokyny, ktorý čupel na kraji vozu. „Ren, Monika, zoberte si obaja krabicu. Pôjdeme do Luciusovej komnaty a kým nedôjde k výmene muža v stráži, budeme pripravovať kvety cheng.“

„Pred dverami stojí muž v stráži?“ preľakla sa Monika.

„Áno, vždy pred princovými dverami stojí jeden. Ale neboj sa, po večeri sa menia, čo nám poskytne dosť času na to, aby si prekĺzla do miestnosti vedľa,“ s tým sa Rinku postavil a podal jednu krabicu Renovi. Následne si pripravil ďalšiu na kraj vozu, zoskočil na zem a zobral si žiarivú debnu na ruky. Monika nasledovala jeho príklad, pričom si hodila tašku od Loren na podlahu vozu medzi krabice, aby jej nezavadzala.

„A čo ty?“ opýtala sa Monika Crofity, ktorá ostala stáť vo voze.

„Ja si pohľadám veci a prekĺznem do hradu. Stretneme sa v tej miestnosti, o ktorej sme sa bavili. Neboj sa, dobre to tu poznám,“ usmiala sa na ňu Nina, aby si o ňu nerobila starosti.


Ich voz s dvomi zapriahnutými Priotmi stál na pravom boku hradu, kde boli len jedny úzke dvere osvetlené fakľou. Jej plamene sa snažili preťať tmu toho večera, ale dokázala osvetliť len tri nerovné kamenné schody pod ťažkými drevenými dverami.

Monika cítila, ako ňou premkla nervozita, keď Oly otvoril dvere a vstúpil aj s Renom do osvetlenej miestnosti. Dievčina ich zvedavo, ale zároveň i vystrašene, nasledovala do priestrannej kuchyne plnej ľudí. Mohlo ich byť okolo dvadsať: muži, ženy i mládež. Skoro všetci mali na sebe zásteru a na hlave pokrývku, ktorá bránila ich vlasom, aby im padala do tváre, či do pripravovaného jedla. Monika sa ledva stihla vynadívať na kuchárov a ich výpomoc, ktorá pobehovala po miestnosti akoby im od toho závisel život, keď k nim pristúpila chudá staršia žena, ktorej spod pokrývky hlavy vykúkali pramienky sivých vlasov.

„Liečiteľ, čo tu robíš?“ pozrela trochu preľaknuto na Olyho, pričom jeho spoločníkom venovala len letmý pohľad.

„Nesiem kvety cheng kráľovninmu bratovi,“ odpovedal Rinku s úsmevom.

„A to teraz?!“ odsekla podráždene kuchárka. „Vidíš, že chystáme večeru. Nemôžete sa nám tu všetci pliesť pod nohy,“ krútila hlavou.

„Ospravedlňujem sa, skôr to nešlo. Budeme sa snažiť nezavadzať a nosiť bude teda len jeden z nás,“ pozrel na ňu chápavo Oly, no keď videl, že chcela žena znovu namietať, ráznym tónom ju zastavil. „Snáď mi nechceš povedať, že ti na princovom zdraví nezáleží?“ zdvihol opovrhujúco nos a kuchárka pod jeho ostrým pohľadom neochotne prikývla, pričom ustúpila z cesty.

Monika si všimla, že sa vráskavé ruky ženy mierne zatriasli, a v jej bledozelených očiach videla des. Obvinenie, že jej nezáleží na princovom zdraví, bola riadna podpásovka a Monika bola prekvapená s akou ľahkosťou na ňu Rinku týmto vyhlásením zaútočil. 


Keď prešli kuchyňou na kamennú chodbu, Monika sa zaradila vedľa Olyho.

„Nebol si na ňu trochu tvrdý? Čo keď si na nás teraz dá pozor?“ šepla opatrne.

„Dúfal som, že tu dnes nebude. Tá ženská robí problémy vždy. Musel som ju uzemniť, ináč by niečo vymyslela a ani by sme sa nedostali dnu,“ vysvetlil Rinku nespúšťajúc oči z chodby, na ktorej zrazu zabočili doprava.

Skupinka sa ocitla na koridore, kde sa ich kroky hlasno ozývali v tichom prítmí sviečok pripevnených na stenách. Boli v polovici cesty, keď si Monika všimla, že pri tretích veľkých ťažkých dverách, ku ktorým mierili, nestál len jeden muž v stráži, ale dvaja. Znervóznela, ale keďže už boli blízko, radšej len sklonila pohľad viac do zeme.

„Zastavte! Liečiteľ, kto sú tvoji spoločníci a čo tu robíte o takomto čase?“ opýtal sa ich s odporom v hlase jeden z mužov v stráži a namieril svoj oštep výhražne na Rena s Monikou, ktorých nepoznal.

„Nesieme tuto s mojimi pomocníkmi kvety cheng pre princa,“ odpovedal Oly s pokojným tónom a odkryl krabicu, ktorú držal v ruke, aby do nej mohol chlap nazrieť.

„Toto nie je vhodná doba, aby ste ho rušili. Princ sa necítil dobre a dostali sme jasný príkaz, aby sme k nemu nikoho nepúšťali,“ odvetila rázne stráž a vtom sa za ním rozleteli dvere. Chlap sa ani nestihol riadne otočiť a do tváre mu šľahli plamene. Muž si bolestivo chytil zasiahnuté miesto, a keď za sebou zbadal svojho princa, priam sa hodil na koleno, otočiac hlavu k zemi.

„Ak mi nie je dobre, tak to je asi pravá chvíľa pustiť liečiteľa do mojej komnaty! Nemyslíš?! Tupec,“ odsekol podráždene chorľavo vyzerajúci chlapec vo dverách. Monika cítila, ako jej po tele prešli zimomriavky, keď na nich princ pozrel svojimi neuveriteľne tmavými očami a naznačil, aby vstúpili. Stráž okamžite vyskočila na nohy, čím im uvoľnila cestu do izby.

Monike sa roztriasli kolená, no vôbec tomu nerozumela. Lucius mohol mať okolo trinásť rokov a ani jej riadne nesiahal po prsia, no predsa z neho sálalo čosi temné. Dievčina si na chvíľu privrela oči, snažiac potlačiť nepokoj, ktorý cítila, aby náhodou nevyvolala silu Zeleného draka. No napriek tomu, ju zlý pocit z princa neopúšťal, bolo to akoby toho chlapca obklopovala samotná Smrť.


Princ s bledou tvárou a dlhými čiernymi vlasmi zopnutými v cope, si šiel okamžite sadnúť na veľkú posteľ, vedľa ktorej stál malý stolík so svietnikom. Ten bol jediným zdrojom svetla v celej miestnosti, a keď si Lucius prísne prekrížil ruky na hrudi, jeho tvár v tej žiare pôsobila pomerne desivo.

„Tak si tie ZÁZRAČNÉ kvety konečne vypestoval v dostatočnom množstve?“ spýtal sa ironicky princ, nečakajúc na liečiteľovu odpoveď. „Určite to zase skape ako predtým,“ zafrflal, no teraz v jeho hlase Monika začula strach z ďalšieho sklamania. Spomenula si na to, ako im o Luciusovi rozprával Oly. Princ, sediaci len niekoľko metrov od nich, bol odmalička chorý a napriek snahe kráľovninej čarodejnice mu nebolo pomoci. Toho chudáčika jeho neustále utrpenie už vyčerpávalo natoľko, že silu nachádzal len v momentoch, keď mohol ukázať svoju nadradenosť.    

„Vidím, že si si priviedol aj pomoc. Musíš mi naozaj do komnaty ťahať toľko ľudí? Nezvládneš to sám?“ spýtal sa princ Olyho, zazerajúc po jeho dvoch spoločníkoch. Liečiteľ chlapca ignoroval, položil svoju krabicu s kvetmi cheng vedľa postele a začal opatrne rukami ohmatávať princov krk. Na Rinkuho tvári sa zračil ustarostený výraz, skutočne mu na Luciusovi záležalo. Monike v tej chvíli došlo, že napriek tomu, že bol Oly poslaný na územie Ohnivého draka špehovať, svoju rolu liečiteľa bral naozaj vážne a tunajším ľuďom sa snažil pomôcť podľa svojho najlepšieho vedomia.

„Odkedy ti je zle?“ spýtal sa princa Rinku. No Luciusovi sa nepáčilo, že ho v tomto mizernom stave vidia i iní ľudia, a bez odpovede sa odtiahol od liečiteľa. „Princ,“ oslovil ho znovu Oly, ale chlapec len zazeral po liečiteľových spoločníkoch, hlavne po Renovi.

Monika si všimla, že si Ren princa premeriava s miernym opovrhnutím. Možno to nebol jeho zámer, ale mužove malé oči a pevný pohľad proste vzbudzovali taký dojem.

Dievčina vtedy šla rýchlo odložiť svoju krabicu s kvetmi do rohu izby, pričom cestou mierne vrazila do Rena, ktorý ju potom okamžite nasledoval. Týmto sa obaja otočili k princovi chrbtom a ten konečne pozrel na Olyho, keď ho znovu oslovil.

„Lucius!“ povedal rázne liečiteľ.

„Od obeda,“ precedil skrz zuby chlapec a už ho Oly ukladal do postele. Na Monikine prekvapenie princ neprotestoval a na moment zazrela na jeho tvári bolesť, ktorú skutočne cítil. Prišlo jej ho strašne ľúto, keď ju z myšlienok vytrhli Olyho slová.

„Neboj sa mladý pán, kvety cheng ti pomôžu,“ povedal Rinku a nežne pohladil chlapca po pleci, keď už ležal zakrytý pod perinou. Do toho gesta vložil toľko citu, že by si nestranný pozorovateľ myslel, že ide o otca, ktorý sa stará o svoje choré dieťa.

Oly sa pomaly postavil a otočil sa k svojim spoločníkom. „Ty,“ ukázal na Rena prísne. „Choď pre ďalšie krabice a snaž sa v kuchyni nezavadzať.“ Kamarát mu na to prikývol a vyšiel z izby.

„A ty mi pomôžeš tu,“ dodal Rinku hľadiac na Moniku, ktorá mlčky prikývla a venovala posledný smutný pohľad Luciusovi, ktorému viečka prišili zrazu veľmi ťažké a musel si ich privrieť.     

Komentáre