Príspevky

Krvavá ruža - časť 1

Obraz
Ako druhý testovací príbeh pre môj vývoj stýlu webtoonu som si vybrala príbeh taktiež roku 2009 a to Krvavá ruža . Tento štýl kreslenia je asi to, ktorým už pôjdem, pričom som si už vytvorila postup na vyfarbovanie a teda sa ešte musím lepšie naučiť tie panely. Ale myslím, že sa to zlepšuje. 😀 Pokračovanie (vytvára sa)

Len spomienka - časť 5

Obraz
A tu je posledná časť komixového prevedenia úryvku Len spomienka (september 2009) . Nie je to dramatický teengerovský koniec, ale reálny presne ako sa to stalo.  Prvá časť        Predošlá časť Ďakujem za prečítanie a nezabudnite ma sledovať na Instagrame , kde som najaktívnejšia.

Len spomienka - časť 4

Obraz
Táto časť je hlavným jadrom úryvku Len spomienka (september 2009) a tu som skúsila dať už aj pozadie. Myslím, že už to ide dobrým smerom… síce vytvoriť túto časť trvalo dlhšie, ale stálo to za to. 😉 Prvá časť       Predošlá časť       Pokračovanie

Len spomienka - časť 3

Obraz
V tejto časti som sa pokúsila urobiť prienik medzi dielom Viem, september bol už dávno, ale predsa a jeho prepísanou formou Len spomienka (september 2009) .  Skúsila som inú formu vyfarbovania tieňov a svetla, zdá sa mi to lepšie než predošlé časti, ale chcelo by to možno pozadia? Čo myslíte?  Prvá časť       Predošlá časť       Pokračovanie

Len spomienka - časť 2

Obraz
Prinášam krátku vsuvku, druhý odsek z diela: Viem, september bol už dávno, ale predsa . Celkom som spokojná ako sa mi podarilo vykresliť školníka, ale to ako to vyfarbujem mi nepríde úplne ono, hmm… budem musieť ďalej skúšať. Predošlá časť Pokračovanie

Len spomienka - časť 1

Obraz
Predstavujem vám prvý test komiksu na prvom odseku z môjho diela: Viem, september bol už dávno, ale predsa. Snažila som sa sústrediť na pocit, ktorým som tento úryvok začala, pričom som vynechala nepodstatné info o vodičáku. Zároveň, keďže chcem týmto komiksom dospieť k forme a štýlu v akej budem prezentovať nakoniec knihu Dračia perla, tak prirovnanie k slimákom som zmenila do reálnejšieho vyzobrazenia toho, prečo si myslím, že to robotníkom mohlo toľko trvať. 😁 Ako som písala v predošlom článku, prosím o konštruktívny komentár: či je jasné čo sa deje v jednotlivých paneloch, alebo či sú emócie dobre čitateľné a hlavne čo si myslíte o tomto spôsobe vyfarbovania? Pokračovanie